Ställ frågor och krav när du ska anlita en städfirma

 

Hur vet du vad du får när anlitar eller upphandlar ett städföretag? Enkelt ställ frågor och krav! 

När du ska anlita en städfirma kan du som privat upphandlare alltid ställa krav på auktorisation. Vilket i sin tur säkerställer att leverantören är ansluten till kollektivavtal, plus en rad andra krav. Du kan läsa mer om vad auktorisationen innebär här.  Är det en offentlig upphandling kan du ge mervärden i utvärderingen för de företag som är auktoriserade, till exempel prisavdrag eller liknande. Här kan du se vår film Städtimmen som visar på förutsättningarna för bra städning.

Är städfirman auktoriserad? 

Vad har de anställda för villkor? Betalar företaget pension och försäkringar för sina anställda? Finns f-skattsedel? Betalar städföretaget arbetsgivaravgifter? Det är frågor kan ställa till företag, vare sig de har kollektivavtal eller inte. Här kan du läsa mer om hur du kan ställa rätt krav när du ska upphandla städfirma. En genväg är så klart att anlita ett auktoriserat städföretag. Då vet du att de uppfyller kraven ovan.

Synliga ID-kort och utbildning

Ställ också krav på att städarna ska bära synliga ID-kort när de arbetar. Till exempel Service-ID eller någon likvärdig legitimation. Fråga om all personal gått igenom SRY, PRYl eller liknande utbildning. Och be leverantören att visa digitalt intyg för den berörda personalen senaste tre månader efter uppdragets början.

Kvalitetskontroll

När det gäller kvaliteten på städningen ska leverantören genomföra egna kontroller varje månad och rapportera resultatet av dem till dig digitalt. Fyra gånger om året ska du genomföra det man kallar avtalskontroller tillsammans med leverantörer. Om kvalitetskontrollen inte blir godkänd ska leverantören utföra förbättringsåtgärder och göra en ny kontroll som redovisas till dig inom en månad. Här finns en mall du kan använda för att ställa krav på kvaliteten.