Miljövänlig städning

Hur ser du till att få en så miljövänlig städning som möjligt? En genväg är att välja ett auktoriserat städföretag.

För att göra det lättare att ställa miljökrav när du ska handla upp städtjänster har Miljöstyrningsrådet MSR arbetat fram kriterier tillsammans med en grupp experter. Det är en samling förslag på krav som ett företag kan ställa för att få en så miljöanpassad städning som möjligt. Kraven är uppdelade i flera nivåer, där en högre nivå innebär högre miljöprestanda. Du kan själv välja kriterier baserat på hur ditt företag ser ut och vilken ambitionsnivå ni har. 

Grundidén är enkel: När du städar själv vet du vilka medel och verktyg du använder. Men hur vet du att den städfirma som ni anlitar använder miljömärkta rengöringsmedel, doserar i minsta möjliga mån och använder microfiberdukar? Det är också viktigt att tänka på kompetens för att välja städmetod och hur städföretaget hanterar kemikalier, inköp, avfall och transporter på ett sätt som har minsta möjliga miljöpåverkan.

Miljömärkt städning

Idag kan städfirmor antingen vara miljömärkta med Svanen eller vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller något annat miljöledningssystem. De certifierade städfirmorna är generellt engagerade i miljöfrågor och uppfyller de krav som finns. Och dessa miljöledningssystem hanterar allt från mängden miljömärkta rengöringsprodukter i förhållande till helheten (till exempel minst 50 procent för Svanen) till dosering, transporter och hantering av källsortering.

Tips: Alla auktoriserade städbolag har miljöledningssystem

En genväg för att få så miljövänlig städning som möjligt är att anlita ett auktoriserat städföretag. För att bli auktoriserat ska städfirman nämligen ha ett dokumenterat miljöledningssystem eller vara miljöcertifierat. Och miljöledningssystemet ska uppdateras årligen, alternativt uppdateras enligt certifieringsverktyget. 

Ett annat tips är att fråga. Be att få en kontaktperson på städbolaget och fråga hur deras miljöledningssystem ser ut. 

Vad tycker du är den viktigaste egenskapen hos en städfirma?

Visa resultat