Har du tänkt på arbetsmiljön?

 

Fallolyckor, påfrestande arbetsställningar och tunga lyft står för merparterna av skadorna inom städbranschen. Därför är det viktigt att se över arbetsmiljön när du ska anlita en ny städfirma. 

Att du tänker på arbetsmiljön och att städföretaget också gör det är en förutsättning för att du ska få en långsiktigt bra leverans. Därför är det en bra idé att ställa krav på att städfirman arbetar med metoder som ser till att miljön är bra för de som ska städa. Fallolyckor är det absolut vanligaste arbetsskadan bland städare och står för över hälften av skadorna. Oftast beror det på hala golv eller att man snubblar i trappor.

Påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser är inte ovanligt vid städarbete. Arbetsställningar och arbetsrörelser som ger höga belastningar på kroppen är framåtböjda och vridna ställningar. Det kan till exempel vara när man måste komma åt under möbler, eller när badkar ska tvättas och sängar bäddas. Se till att elkablar inte stör städningen. Informera personalen på arbetsplatsen om städtidpunkter och om att de ska se till ytor är fria för städpersonalen vid dessa tillfällen. Dåligt anpassade städredskap kan också ge onödiga påfrestningar. 

Att bära material eller hinkar långa sträckor eller i trappor är också påfrestande. Det är bättre att dra eller rulla tunga föremål. En sopsäck som väger mycket ska inte lyftas manuellt. Även våttorkning är ett tungt arbete, som orsakar påfrestningar på muskler och leder till men även på cirkulationsorgan. Det bör därför undvikas vid normal städning.

Ställ frågor om arbetsmiljön

Ett bra sätt att veta att du får ett bra städföretag är att ställa frågor om arbetsmiljön. De som jobbar med svart arbetskraft och som fuskar med regler brukar ta genvägar när det gäller arbetsmiljön. Eller inte ens veta vad som gäller. Och du kan få problem ifall din leverantör inte följer regler, hamnar i konkurs och din städning uteblir. 

Men att ställa krav på professionell städning ger ofta som resultat att svarta” städfirmor väljer att inte lämna anbud på städtjänsten. Det är dessutom ett sätt för dig att försäkra er om att din städning utförs på ett professionellt sätt. Med moderna metoder och av kunnig personal.

Moderna städmetoder, god arbetsteknik och en bra arbetsorganisation som inte leder till onödigt hög belastning skapar också bra arbetsförhållanden för städarna samt minskar risken för arbetsskador.